Σπουδές στο Εξωτερικό

Κάθε χρόνο η Σχολή μας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης μαθητών, γονέων και αποφοίτων για τις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ενημέρωση γίνεται από επίσημους φορείς για:

   ◆Σπουδές στη Γαλλία, από την υπεύθυνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας

   ◆Σπουδές στην Αγγλία-Σκωτία-Ιρλανδία, από την υπεύθυνη του Βρετανικού Συμβουλίου

   ◆Σπουδές στην Κύπρο, από τον υπεύθυνο του μορφωτικού τμήματος της Κυπριακής Πρεσβείας

   ◆Σπουδές στην Αμερική, στο Βέλγιο και στην Τσεχία από τον υπεύθυνο του κέντρου συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού «Αμφιάραος»

Ειδικά για τις σπουδές στη Γαλλία, οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν στη Σχολή τα dossiers υποβολής των προτιμήσεων τους σε συνεργασία με εξειδικευμένο καθηγητή του τμήματος Γαλλικών Σπουδών.

Ecoles Chretiennes

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 36, 185 36 Πειραιάς

Συνδεθείτε μαζί μας