Πανελλήνιες

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του “Saint-Paul” προετοιμάζονται κατάλληλα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων προσανατολισμού στις θετικές, ανθρωπιστικές σπουδές καθώς και στις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής σε συνδυασμό με τα ολιγομελή τμήματα Προσανατολισμού δίνουν όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια στους μαθητές μας για να επιτύχουν στους στόχους και να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους για τα ελληνικά Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.

Οι καθηγητές της Σχολής συνοδεύουν ψυχικά και μαθησιακά τους μαθητές τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Μαζί τους ακόμα και στην τελική δοκιμασία των εξετάσεων κάνουν πράξη τη παιδαγωγική σχέση μαθητή-δασκάλου.

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι προτεινόμενες από τους καθηγητές της Σχολής απαντήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής συνεχίζοντας έμπρακτα αυτή τη συνοδεία.

Τέλος τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε σχολής υψηλής ζήτησης, κάθε χρονιά, αποδεικνύουν την καλή τους προετοιμασία και την ουσιαστική γνώση που έχουν κατακτήσει τα έξι χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ecoles Chretiennes

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 36, 185 36 Πειραιάς

Συνδεθείτε μαζί μας