Όμιλοι

Όμιλος Πληροφορικής

Το αντικείμενο του Ομίλου Πληροφορικής είναι η εκμάθηση των υπολογιστικών προγραμμάτων στα οποία οι μαθητές εξασκούνται σε επίπεδα, ώστε να αποκτήσουν τα αντίστοιχα διπλώματα Τ.Π.Ε.

Οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στη χρήση των απαραίτητων υπολογιστικών προγραμμάτων (word, excel, power point κ.ά.) και κατανοούν έμπρακτα τη δημιουργική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο ψηφιακό δίκτυο.

Υπεύθυνοι Ομίλου Πληροφορικής

Κώστας Καραμαρούδης

Χριστίνα Ρόκου

Ecoles Chretiennes

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 36, 185 36 Πειραιάς

Συνδεθείτε μαζί μας