Διεύθυνση

Η Διεύθυνση της σχολικής βαθμίδας του Γυμνασίου:

▶Μεριμνά για τη διοικητική και εκπαιδευτική οργάνωση της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας.

▶Επικοινωνεί με τους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία του.

▶Συνεργάζεται με τους γονείς για την εξελικτική πορεία των παιδιών τους μέσα στο σχολείο σε θέματα εκπαίδευσης, αγωγής και κοινωνικοποίησης.

▶Ενημερώνει τους γονείς για θέματα ασφάλειας που αφορούν τα παιδιά τους.

▶Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής βαθμίδας και την τήρηση του σχολικού κανονισμού.

▶Υποδέχεται με ιδιαίτερα φροντίδα τους νέους μαθητές της στην Α΄ Γυμνασίου, βοηθώντας τους στην ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και εντάσσοντας τους στην εξατομικευμένη διδακτική μέθοδο που ακολουθείται στη Σχολή.

Διευθύντρια του Γυμνασίου: Σταματάκη Αικατερίνη, καθηγήτρια φιλόλογος (ΠΕ02)

Υποδιευθυντής Γυμνασίου: Ρούσσος Ματθαίος,καθηγητής μαθηματικών (ΠΕ03)

Ecoles Chretiennes

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 36, 185 36 Πειραιάς

Συνδεθείτε μαζί μας